Gdzie kupić bilet?

Zamówienia i informacje:

601 793 248

512 615 969

Dyrektor organizacyjny
Grażyna Rykaczewska-Rusiecka

grazyna.rykaczewska@vp.pl

Punkty Sprzedaży:

KOSZALIN

Hala Widowiskowo Sportowa Koszalin, Śniadeckich 4
Biuro podróży ANTER, ul. Zwycięstwa 137 (związkowiec) tel. 94 341 10 68
Salon Zoologiczny ANGILAND Koszalin ul.Drzymały 1